Regler och Villkor

 1. ALMÄNNA VILLKOR

  1. ArgoCasino.com ägs och drivs av JocSolutions Limited, Gibraltar. Adress 1: a våningen Garrison House 3 Liblary Ramp Gibraltar, Gibraltar GX11 1AA. Företagets nummer 112971. Kontaktuppgifter: support@argocasino.com Internet-spel kan vara olagligt i den jurisdiktion där du befinner dig. Om så är fallet, har du inte behörighet att använda ditt betalkort för att slutföra transaktionen.
  2. ArgoCasino.com är licensierat I Curacao på licensnumret 8048/JAZ2015-008 under JocSystem N.V., ett Limited Liability Company (LLC) inkorporerat under Curacaos lagar, med företagsnummer 124835 och sin registrerade adress på E-Commerce Park, Vredenburg, Curacao.
  3. Spelaren är över 18 år eller över den lagstadgade åldern för att spela i det land eller den jurisdiktion som han eller hon spelar ifrån.
  4. Spelaren förstår och acceptererar risken att, genom att använda våra tjänster, kan han eller hon lika väl som vinna pengar, förlora pengar.
  5. Det är inte vår avsikt att någon använder Online Casinot och/eller webbplatsen där sådan användning är olaglig. Tillgängligheten för Online Casinot och/eller webbplatsen innebär inte ett erbjudande eller en inbjudan av oss för att använda casinot i någon plats där sådan användning är olaglig. Användning av Online Casinot är otillåtet på de platser där applicerbara lagar förbjuder dess användning, och alla vinster förtjänta genom otillåten användning kommer att strykas.
 2. PROGRAMVARULICENS

  1. Den här licensen gäller inte särskilda territorium som är identifierade i den följande paragrafen, och i vilka DU INTE FÅR VARA BOSATT I OCH SOM DU INTE ÄR TILLÅTEN ATT HA TILLGÅNG ELLER ANVÄNDA CASINOT OCH/ELLER WEBBPLATSEN OCH/ELLER PROGRAMVARAN, ELLER GÖRA NÅGON INSÄTTNING ELLER MOTTA NÅGOT UTTAG FRÅN. DE EXKLUDERADE TERRITORIERNA ÄR SOM FÖLJER: Nederländerna, Frankrike, Nederländerna, Västindien, Israel, Moldavien, Tyskland, Förenade kungariket, Förenta staterna och dess territorier.
  2. PROGRAMVARAN ÄR TILLHANDAHÅLLEN I ”BEFINTLIGT SKICK” UTAN NÅGRA GARANTIER, KRAV, ÅTAGANDEN ELLER REPRESENTATIONER, EXPLICITA ELLER IMPLICITA, LAGSTADGADE ELLER INTE. VI OCH PROGRAMVARALEVERANTÖREN, OCH ALLA VÅRA SAMT ÄVEN DERAS AFFILIATES OCH RELATERADE PARTER, EXKLUDERAR HÄRMED ALLA IMPLICERADE TERMER, KRAV OCH GARANTIER (INKLUDERANDE ALLA GARANTIER AV SÄLJBARHET, TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET OCH LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SPECIELLT SYFTE), OCH GARANTERAR INTE ATT PROGRAMVARAN KOMMER ATT MÖTA DINA KRAV.
  3. Programvaran kan innehålla konfidentiell information som är hemlig och värdefull för programvaruleverantören och/eller för oss. Du är inte tillåten att använda eller avslöja denna konfidentiella information på annat sätt än vad som är strikt enligt med villkoren i denna Överenskommelse.
 3. SÄKERHET

  1. Vi tillåter endast åtkomst till spel på Online Casinot genom säkrade nätverk med enkryptering av användarnamnet och lösenordet. Du kan inte spela spel på Argo Casinot utan att passera vår säkrade kundloggning.
  2. Du får inte använda Argo Casinot för någon kommersiell syfte eller på uppdrag av någon annan. Användning av Argo Casinot av dig är för dina privata anledningar endast.
  3. Du får endast ha ett Spelarkonto, som du registrerar dig med med ditt egna och korrekta namn, och varje Spelarkonto skall endast ha en ensam kontoägare med en specifik hushållsadress.
  4. Du måste behålla dina Användarnamn och Lösenord konfidentiella och inte avslöja dem för någon. Du är ansvarig för alla aktiviteter och transaktionerna utförda på ditt Spelarkonto. Varje person som identifierar sig genom att logga in med dina korrekta Användarnamn och Lösenord antas vara dig, och alla transaktioner där Användarnamn och Lösenord har uppgetts korrekt kommer att bli betraktade som giltiga. Vi är inte ansvariga för någon åtkomst till ditt Spelarkonto av någån annan användare och under inga omständigheter är vi ansvariga för några förluster orsakade av otillbörlig användning av dina Användarnamn och Lösenord av någon person, eller för någon användning av ditt Spelarkonto.
  5. Du får inte använda någon annans användarnamn eller lösenord, och du får inte använda någon annan persons Spelarkonto eller dennes tillgängliga betalningsmetoder, eller med detta Spelarkonto använda Online Casinot, Webbplatsen, eller Programvaran.
  6. Vi kommer endast att använda din användarinformation i linje med vår integritetspolicy, som finns i sin helhet på http://argocasino.com/sv/privacy-policy. Vi reserverar oss rätten att uppdatera integritetspolicyn när som helst. Vi kan också komma att fråga dig att tillhandahålla oss ytterligare uppgifter, och all sådan information kommer också att hållas konfidentiell i linje med vår integritetspolicy.
 4. DINA GARANTIER OCH REPRESENTATIONER

  1. Härmed garanterar och representerar du för oss att:
   1. Du inte är en medborgare i någon av de exkluderade territorierna specifierade i klausul 2.2 ovan;
   2. Du agerar på eget bevåg;
   3. Du är inte klassad som en spelmissbrukare;
   4. Alla detaljer du tillhandahållit till oss eller har uppgett i processen av registrering med Online Casinot är korrekta och du kommer att fortsätta uppdatera sådana detaljer i händelse av förändring;
  2. Det är din skyldighet att informera dig om några ändringar i dina registrationsdetaljer;
   1. Du är inte under (i) 18 års ålder eller (ii) den ålder som krävs för att du lagligt sett ska kunna spela i den jurisdiktion som gäller dig;
   2. Debet/kreditkortsdetaljerna tillhandahållna av dig i registrationsprocessen är tillhörande den som registrerat sitt konto, och att kortet inte har blivit förlustrapporterat eller stulet;
   3. Du är inte en av våra officerare, direktörer, anställda, konsulter eller agenter för några av våra affilierade eller dotterbolag, eller företag och återförsäljare, och du är inte släkt med någon av dem (i denna klausul menas bemärkningen ”släkt” med make/maka, partner, förälder, barn eller syskon); i händelse av att du bryter mot dessa restriktioner, är en av åtgärderna vi tar mot dig att du inte längre är berättigad till några av dina vinster;
   4. Du har inte tidigare haft ett spelarkonto hos oss eller någon annan speloperatör som har blivit avstängt eller avslutat av oss eller någon annan sådan speloperatör, och du har inte tidigare begärt återbetalning av dina pengar via något spelarkonto.
  3. När du öppnar ett spelarkonto, tillhandahåller du oss inga uppgifter eller konstateranden som är oriktiga, falska, inkorrekta, ofullständiga eller missledande.
 5. SPELARKONTO, INSÄTTNINGAR OCH UTTAG

  1. När ditt Spelarkonto har öppnats, är det möjligt för dig att fylla på ditt Spelarkontos saldo genom att begära en elektronisk överföring av pengar med hjälp av alla hjälpmedel i Kassadelen av Online Casinot.
   1. Du godkänner att finansiella kontotransaktioner blir hanterade av oss direkt eller via en Betalningsleverantör eller någon annan.
   2. Insättningar och Uttag kan bli överförda från oss till dig och vice versa, antingen direkt eller via en Betalningsleverantör vald av dig.
  2. Vi garanterar inte att det inte kan bli någon försening i processeringen eller kvittot för Insättningar eller Uttag.
  3. Du bekräftar och godkänner att ditt Spelarkonto inte är något bankkonto och därför inte är försäkrat, har ingen garanti, är sponsrat eller på annat vis skyddat av något insättnings- eller bankförsäkringssystem eller av något annat liknande försäkringssystem för någon annan jurisdiktion, inkluderande men inte begränsat till din lokala jurisdiktion. Vidare, kan inte ditt Spelarkonto få någon ränta på saldot som finns tillgängligt i det.
  4. När du gör en insats, den kommer att inte kunna tas ut förrän omsättningskraven på 1 gång har uppfyllts. I fall du har fått bonusen vid insatsen, din insats måste omsättas 3 gånger för att kunna tas ut. I det fall att spelare ignorerar denna regel, reserverar sig ArgoCasino.com rätten att tillämpa en avgift på spelarens konto för att täcka alla insättnings- och uttagskostnader. Om nödvändigt, blir summan begärd för uttag reducerad beroende på kostnaderna som ådragits ArgoCasino.com.
  5. Maximal utbetalning från varje insättningsbonus är 1000 EUR eller motsvarande.
  6. Du godkänner att i fullo betala alla betalningar och avgifter som uppstår hos oss eller i hos Betalningsleverantörer i anslutning med ditt användande av Online Casinot. Du godkänner vidare att inte göra några reklamationer eller avsäga eller återkalla eller på annat sätt ångra några av dina Insättningar, och i sådant fall är du skyldig att betala tillbaka och kompensera oss för sådana obetalda Insättningar inkluderande alla utgifter för oss i samband med att vi hanterat din Insättning.
  7. Du är medveten om att du när som helst, på vår begäran, kan bli tillfrågad om att tillhandahålla ytterligare detaljer i samband med några Insättningar gjorda av dig.
  8. Du godkänner att vi har rätten att hålla alla Uttag, i händelse av att vi tror eller misstänker att du engagerat dig i bedrägeri, i samverkan med andra, olagliga eller olämpliga aktiviteter, eller om vi är oroade över användningen av Spelarkontot eller begäran för Uttaget. I sådant fall, kan vi påbörja och/eller vara delaktiga i och/eller assistera i utredningar vid sådana omständigheter och du godkänner att assistera och samarbeta vid sådan utredning.
  9. Du är medveten om att spelare inte är tillåtna att göra uttag överstigande mer än 9 000 EUR i månaden. Om summan för ett uttag är större än 9 000 EUR kommer resterande belopp bli placerat i kundens Spelarkonto, vilket tillåter spelaren att göra ytterligare uttag nästföljande månad i överenstämmelse med denna term.  Uttag beror på alla villkor specifierade ovanför och på verifikationen av alla begärda dokument nämnda i klausul 7.4 nedanför.
  10. Villkor som gäller uttag av pengar som vunnits genom att spela med "ingen insättning bonusar". I fall att spelare vinner genom en "ingen insättning bonus", ursprungligen givet som gratis bonussaldo eller gratisspinns, eller genom ett annat sätt, är maximum uttagningssaldo 50 EUR i den valuta som kontot är registrerat med. Då en dylik uttagning är begärd, är summan som spelaren får 50€ i den samma valutan som kontot är kopplat till.  ArgoCasino.com Administrationen har rätt att avbryta vinsterna som fås genom att spela med "ingen insättning bonusar" om spelaren använder dubbla konton, är vilseledande mot kasinopersonalen för att få en "ingen insättning bonus". Detta gäller även all slags missbruk av kasino bonus-programmet, bl.a. att överstiga den maximala satsningen som är fått för bonus-spelning, eller någon annan slags överträdelse mot de nuvarande villkoren. Om användare satsar på bonusen och balansen överstiger den maximala utbetalningssumman för denna kampanj, har företaget rätten att debitera skillnaden. Den återstående satssumman från bonusen kan vara utbetalat obehindrat om villkoren för kampanjen, webbplatsregler och bonuspolicy uppfylls.
  11. Slots med jackpots är inte tillgängliga för att spela på bonusmedel. När man satsar en bonus som har tillhandahållits av ArgoCasino.com så måste kraven för högsta insats följas och inte överskridas (100 kr). Om det saknas angivelse av eller hänvisning till sådan insats, i reglerna för erbjudandet eller i sektionen som avser bonusen i fråga, så måste spelaren kontakta kundtjänst för att få information om högsta tillåtna insats som gäller för aktiv eller eventuell bonus.
  12. Alla bonusar, oavsett om de erbjuds via e-postmeddelanden eller på webbplatsen, eller på annat sätt, är endast tillängliga om inga aktiva uttag av medel  föreligger.
  13. MasterCard är för tillfället endast tillgängligt som utbetalningsmetod i vissa länder: Andorra, Österrike, Belgien, Cypern, Tjeckien, Danmark, Estland, Frankrike, Tyskland, Gibraltar, Grekland, Ungern, Island, Irland, Italien, Lettland, Luxemburg, Malta, Monaco, Nederländerna, Norge, San Marino, Slovakien, Slovenien, h4ien, Sverige, Schweiz, Turkiet.
  14. Du kan avsluta ditt Spelarkonto när som helst genom att kontakta Online Casinots kundsupport, förutsatt att ditt Spelarkonto inte är förväntat att hamna i skuld/underskott i enlighet med några åtaganden orsakade av dina spelaktiviteter på Online Casinot. Vid avslutande av ditt Spelarkonto, betalar vi tillbaka ditt saldo i enlighet med resten av bestämmelserna i sektion 8.
 6. VÅRA RÄTTIGHETER

  1. Vi reserverar oss rätten att neka vem som helst att registrera sig på vår Webbplats eller på Online Casinot;
  2. Vi reserverar oss rätten att neka spel på Online Casinot;
   1. Vi reserverar oss rätten att ändra, stänga av, ta bort, ändra eller lägga till spel eller turneringar på Online Casinot;
   2. Vi är berättigade att hålla inne utbetalningar eller vinstsummor till dess att identiteten av den vinnande personen är verifierad till vår tillfredsställelse, för att säkerställa att utbetalningen av några vinster är gjorda till korrekt person. För detta ändamål, har vi rätten, att på eget gottfinnande, kräva att du tillhandahåller oss med ett attesterat ID eller något motsvarande certifierat ID enligt applicerbar lag för din eller annan jurisdiktion;
   3. Vi kan komma att när som helst dela med oss av din särskilda personliga information till tredje part i enlighet med vår Integritetspolicy;
   4. I händelse av att vi misstänker bedrägeri, eller bedrägligt beteende på din sida eller om du begärt återbetalning på någon av dina betalningar, och i händelse av misstänkt korträkning i några av våra livespel, förbehåller vi oss rätten att hålla inne summor i ditt konto som överstiger din originalinsättning, och om det bedöms nödvändigt av oss, att påbörja lagliga påföljder för att få tillbaka betalningar du är skyldig.
 7. ÄNDRINGAR AV DENNA ÖVERENSKOMMELSE ELLER INTEGRITETSPOLICYN.

  1. Vi kan, på eget gottfinnande, göra ändringar i denna Överenskommelse, och reglerna för spelen på Online Casinot eller i Integritetspolicyn när som helst.
  2. Ändringar träder i kraft från och med datumet specifierat på Webbplatsens regler och villkor (slutanvändaravtalet). Det är därför viktigt att du loggar in på Webbplatsen och läser igenom reglerna och villkoren till och från för att se om det finns nya ändringar. Du är själv ansvarig att ta reda på sådana uppdateringar och förändringar.
  3. Om du fortsätter att använda Webbplatsen eller Online Casinot efter att vi har gjort ändringar, godkänner du att du är bunden till dessa oavsett om du har märkt eller läst om de relevanta förändringarna. Om du inte godkänner att bli bunden till relevanta förändringar, bör du ej fortsätta med att använda Webbplatsen eller Casinot ytterligare.